Barbara Mróz Holispace

Barbara Mróz

Magister Psychologii, socjolog

Z wykształcenia psycholog i socjolog.

Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie.

Każdego dnia towarzyszy pacjentom w zmianie przyzwyczajeń, nawyków i postrzegania rzeczywistości. Główne zadania terapeutyczne jakie realizuje to:

 • terapia par (związków)
 • wypalenie zawodowe
 • problemy rodzinne i DDA
 • ofiary przemocy rodzinnej
 • traumy

Ponadto jest absolwentką Szkoły Coachów i Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Set. Wie jak przełożyć życiowe doświadczenie na wiedzę, by osiągnąć swój cel. W trakcie spotkań:

 • wzmacnia pewność siebie
 • uczy, jak rozpoznawać swoje potrzeby
 • wzmocnia wewnętrzną siłę i motywację by odnaleźć życiowy balans
 • pokazuje, jak podejmować ważne decyzje
 • uczy budować asertywność i feedback.

Prowadzę następujące kursy i webinary:

 • narzędzia coachingowe w budowaniu nowego życia
 • czy są emocje negatywne i pozytywne? Znaczenie trudnych emocji w życiu
 • warsztaty antydyskryminacyjne
 • warsztaty profilaktyczne : efektywne radzenie sobie ze stresem, profilaktyka, wypalenie zawodowe i treningi odporności psychicznej

Bezpośrednia, otwarta rozmowa oraz szczere dzielenie się wiedzą są podstawą każdej jej sesji. Uważa, że każdy z nas ma w sobie nieodkryte pokłady talentów czy predyspozycji, które są w stanie otworzyć nam wszystkie nieotwarte drzwi.