Kamil Bronikowski Holispace

Kamil Bronikowski

W trakcie studiów Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Student IV
roku kierunku lekarskiego
2016 – 2019 – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – kierunek biologia

Stanowisko: Opiekun pacjenta, rejestrator medyczny

Członek Studenckiego Koła Ginekologii ‘Interforest’ oraz Studenckiego Koła
Internistycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym Ukończony kurs
Internetowe Rewolucje 2017 Google – “Podstawy marketingu internetowego”
Pasjonat medycyny, kultury wschodu