Marcin Okoń

Marcin Okoń

Ekspert Terapii Integracji Strukturalnej Anantomy Trains


Certyfikowany Terapeuta Integracji Strukturalnej Anatomy Trains i Terapii Czaszkowo Krzyżowej Bioenergoterapeuta.

Ekspert Terapii Integracji Strukturalnej Anatomy Trains (Body Reading) i Terapii Czaszkowo Krzyżowej

W Holispace prowadzi skuteczne terapie strukturalno – powięziowe oparte o Integrację Strukturalną Anatomy Trains (uruchamia mapy Taśm Anatomicznych do kierowania procesem biomechanicznych interwencji wokół integralnego systemu powięziowego), Terapię Czaszkowo Krzyżową.

Kursy:

  • Certyfikowany kurs Integracji Strukturalnej Anatomy Trains PFT
  • Kurs Terapii Czaszkowo Krzyżowej (moduły dodatkowe)
  • Kurs clavipunktury
  • Psychosomatyka w ujęciu osteopatycznym
  • Uwalnianie nerwowo mięśniowe w ujęciu osteopatycznym
  • Podstawy ziołolecznictwa
  • Psychosomatyka - teoria
  • Normalizacja - metoda Pani Swietłany Pelczyńskiej

Najlepsze wyniki łącząc techniki w układzie mięśniowo-powięziowym w terapii miednicy i kręgosłupa oraz w pracy z układem nerwowym, emocjami, korzystając z chiropraktyki. Z powodzeniem prowadzi kompleksowe i skuteczne terapie integracyjne, obejmujące problemy takie jak halluksy, niedrożne przegrody nosowe (krzywa przegroda), rwa kulszowa, ból kolan i obręczy barkowej i biodrowej, przeciążenia u sportowców, usuwaniu blokad i traum zapisanych w ciele i wiele innych.

0