Paweł Gębicki

Paweł Gębicki

Magister Psychologii

Absolwent Uniwersytetu Humanistyczno – społecznego SWPS w Warszawie z tytułem Magistra Psychologii.
W 2004 ukończył Podyplomowe Studium “Kompetencje Psychologiczne i Negocjacyjne w Firmie” w Szkole Głównej Handlowej.

Posiada doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. PDoświadczenie zdobywał pracując w ośrodkach wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, rehabilitacji uzależnień i podwójnej diagnozy, samopomocy środowiskowej, domach pomocy społecznej, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych, instytucjach samorządowych i organizacji pozarządowych a także w korporacjach zajmując się HR, rekrutacją, zarządzaniem projektami dla branży IT, NGO a także społecznymi pod patronatem Prezydenta RP.

Odbył kilkadziesiąt szkoleń z zakresu psychologii i biznesu. Wdraża własne programy szkoleniowe na zlecenie (m. in. budowanie zespołu, konflikty, asertywność, negocjacje, zarządzanie czasem, kreatywność, kompetencje interpersonalne, problematyka wypalenia zawodowego, itp.). Jest mediatorem w sprawach karnych oraz rodzinnych. Zajmuję się również doradztwem zawodowym dla absolwentów szkół w tym także szeroko pojętą diagnozą psychologiczną. Posiadam wieloletnią praktykę pracy z osobami ze służb mundurowych (Straży Pożarnej, Policji zajmując się problemem stresu w pracy, po stracie, wypalenia zawodowego, adaptacji do zmiany itp.).

Specjalizuję się także w pracy z nabywania motywacji do zmiany, radzenia sobie z nawykami oraz pomocy osobom w sytuacji konfliktu okołorozwodowego współpracując z kancelariami prawnymi.