Zobacz koszyk

Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych

Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych

220 1600 

Czas zabiegu

Czas zabiegu

45  – 60 minut

Koszt zabiegu

Koszt zabiegu

220 1600 

Fizjoterapia stawów skroniowo-żuchwowych

Jest to badanie funkcjonalne i terapia tkanek mającą na celu poprawę funkcji narządu: otwierania i żucia. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania obszaru ustno-twarzowego, dająca efekt rozluźnienia i komfortu pacjenta wraz z poprawą komponentów posturalnych czaszkowo-szyjno-żuchwowych

Ruchy żuchwy są kontrolowane przez mięśnie i złożoną sieć nerwowo-naczyniową, która pozwala nie tylko na żucie, ale również kontrolę przestrzenną ułożenia szczęki i żuchwy, oddychanie, mowę, połykanie i inne złożone czynności.

Co może być przyczyną dysfunkcji stawów skroniowo-żuchwowych:

 • nadmiernie napięte mięśnie działające na staw,
 • uszkodzenie krążka stawowego lub jego zła praca,
 • zmiany zwyrodnieniowe stawu,
 • zapalenie stawu skroniowo-żuchwowego,
 • wady zgryzu,
 • urazy głowy, żuchwy,
 • zaciskanie zębów (brak stabilizacji miednicy),
 • zgrzytanie (bruksizm),
 • nadmierne ziewanie,
 • wady postawy np. skolioza.

Wskazania do fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych:

 • trudności w otwieraniu oraz zamykania ust (zaburzenia biomechaniki stawów),
 • samoistne zaciskanie zębów,
 • bóle szczęki, żuchwy, skroni, okolic ucha,
 • dzwonienie w uszach,
 • zaburzenia widzenia (receptory wzrokowe i ich neurofizjologiczne połączenia),
 • nietypowe przełykanie,
 • bóle przy ziewaniu i szerokim otwieraniu ust,
 • bóle i zawroty głowy, migreny,
 • trzaski, klikanie, przeskakiwanie oraz blokowanie podczas ruchu żuchwy,
 • asymetria toru ruchu żuchwy,
 • zaburzenia czucia w obrębie twarzy po zabiegach operacyjnych,
 • stan po ekstrakcji zęba,
 • bóle dziąseł, cierpnięcia i mrowienie języka,
 • ogólny spadek siły, podenerwowanie, trudności ze spaniem,
 • stres powodujący blokadę żuchwy.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Celem pierwszej wizyty jest wywiad oraz zapoznanie się z dokumentacją dotychczasowego leczenia (np. ortodontycznego, chirurgicznego)), wykonanie badania palapcyjnego (funkcjonalnego) stawów skroniowo-żuchwowych, w tym badanie obejmuje odcinek szyjny kręgosłupa. Rozmowa oraz badanie pomagają wyznaczyć wspólne cele fizjoterapii oraz nakreślić jej przebieg. Pierwsza wizyta trawa 1h jest to diagnoza+ terapia, kolejna wizyta to 45 min terapii.

Podejście holistyczne, czyli całościowe jest jedyną drogą do poprawy funkcjonowania człowieka. W licznych badaniach dowiedziono, iż podejście fizjoterapii musi zawierać kognitywną ocenę psychologiczną pacjenta oraz rehabilitację w zakresie jego zachowania (radzenie sobie ze stresem), techniki oddychania.