...

Regulamin zakupu i realizacji bonów w wesji elektronicznej (Voucher - Bon podarunkowy), oraz bonów prezentowych viP zwanych dalej Bonami

$ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Bonu.
 2. Bon jest dokumentem wystawianym przez Holispace Sp. z o. o, ul. Św. Wincentego 93/5 03-291 Warszawa numer NIP 5242905552 zwanym w dalszej części regulaminu Holispace.

$ 2. Przedmiot oferty

 1. Bon jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Holispace w ramach jej działalności.
 2. Bon jest wydawany w formie bonu towarowego w wersji papierowej lub elektronicznej.
 3. Zakupu można dokonać osobiście, w placówce Holispace lub przez stronę www.holispace.com jako bon elektroniczny.
 4. Usługi zakupione przy użyciu Bonu realizowane są w Holispace.
 5. Bon wystawiany jest na:
  • wybraną przez nabywcę, konkretną osobę,
  • na konkretną, kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Bonu,
  • na wybraną usługę z oferty Holispace.

$ 3. Termin i miejsce realizacji

 1. Bon wystawiony na konkretną kwotę może być zrealizowany na dowolną usługę z oferty Holispace. 
 2. Bon wystawiony na konkretną kwotę może być zrealizowany na więcej niż jeden zabieg/usługę, jeśli suma zabiegów nie przekroczy wartości zakupionego Bonu.
 3. Bon może być wykorzystany tylko na usługi umawiane bezpośrednio w Holispace telefonicznie pod numerem: +48 797 481 006, lub mailowo pod adresem: recepcja@holispace.com
 4. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość Bonu, klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Holispace obowiązującym w dniu transakcji.
 5. Aby skorzystać z bonu należy go okazać pracownikowi recepcji Holispace przed zabiegiem.
 6. Bon należy wykorzystać w  terminie dwóch miesięcy.
 7. Bon na wybraną usługę nie może być wykorzystywany na zakup produktów z oferty Holispace. 

$ 4. Postanowienia końcowe

 1. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Bon w obecności opiekuna prawnego i za jego zgodą.
 2. Bon w żadnej jego części nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.