...

Regulamin zakupu i realizacji bonów w wersji elektronicznej (Voucher - Bon podarunkowy), oraz bonów prezentowych viP zwanych dalej Bonami

$ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki posiadacza Bonu.
 2. Bon jest dokumentem wystawianym przez Holispace Sp. z o. o, ul. Św. Wincentego 93/5 03-291 Warszawa numer NIP 5242905552 zwanym w dalszej części regulaminu Holispace.

$ 2. Przedmiot oferty

 1. Bon jest dokumentem umożliwiającym płatność za usługę świadczoną przez Holispace w ramach jej działalności.
 2. Bon jest wydawany w formie bonu towarowego w wersji papierowej lub elektronicznej.
 3. Zakupu można dokonać osobiście, w placówce Holispace lub przez stronę www.holispace.com jako bon elektroniczny.
 4. Usługi zakupione przy użyciu Bonu realizowane są w Holispace.
 5. Bon wystawiany jest na:
  • wybraną przez nabywcę, konkretną osobę,
  • na konkretną, kwotę, stanowiącą równowartość dokonanej wpłaty na zakup Bonu,
  • na wybraną usługę z oferty Holispace.

$ 3. Termin i miejsce realizacji

 1. Bon wystawiony na konkretną kwotę może być zrealizowany na dowolną usługę z oferty Holispace. 
 2. Bon wystawiony na konkretną kwotę może być zrealizowany na więcej niż jeden zabieg/usługę, jeśli suma zabiegów nie przekroczy wartości zakupionego Bonu.
 3. Bon może być wykorzystany tylko na usługi umawiane bezpośrednio w Holispace telefonicznie pod numerem: +48 797 481 006, lub mailowo pod adresem: recepcja@holispace.com
 4. Jeżeli wartość zrealizowanych zabiegów przekroczy wartość Bonu, klient ma obowiązek pokryć powstałą różnicę tradycyjną formą płatności, zgodnie z cennikiem Holispace obowiązującym w dniu transakcji.
 5. Aby skorzystać z bonu należy go okazać pracownikowi recepcji Holispace przed zabiegiem.
 6. Rekomendowany termin realizacji bonu to dwa miesiące od daty zakupu.
 7. Bon na wybraną usługę nie może być wykorzystywany na zakup produktów z oferty Holispace. 

$ 4. Postanowienia końcowe

 1. Osoby niepełnoletnie mogą zrealizować Bon w obecności opiekuna prawnego i za jego zgodą.
 2. Bon w żadnej jego części nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.