...

Zobacz koszyk

Konsultacja psychologa indywidualna

170,00 

Podaruj ten produkt

Uważsz, że ten produkt jest idealny dla przyjaciela lub bliskiej Ci osoby? Możesz kupić kartę podarunkową dla tego produktu!

Czas zabiegu

Czas zabiegu

60 minut

Koszt zabiegu

Koszt zabiegu

170,00 

Konsultacja psychologa indywidualna

 

Terapia Simontona uczy radzić sobie ze stresem i pozwala zwiększyć jakość życia. Służy rozwiązywaniu problemów zdrowotnych w sposób holistyczny. Dając narzędzia i kształtując wzorce skutecznego radzenia sobie ze stresem, pozwala zmienić nastawienie na konstruktywne i wspomagające proces leczenia różnych przypadłości i przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Uczy dostrzegania wagi problemów zdrowotnych, dotychczas lekceważonych lub niedocenianych dla ogólnego samopoczucia i progresu, sprawdza się nawet w uciążliwych terapiach. Prowadzi do aktywnego zaangażowania się w proces zdrowienia. Wspiera w trudnych okresach życia, obniżając stres, poczucie lęku i bezradności. Pozwala odnaleźć połączenie pomiędzy ciałem, umysłem i emocjami. W metodzie Simontona koncentrujemy się na pracy nad własnymi przekonaniami, pokonywaniem niepokoju i polepszaniem komfortu psychicznego. Terapia jest prowadzona jest indywidualnie lub z najbliższą osobą.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.