...

Zobacz koszyk

Konsultacja psychologa indywidualna

Psychologia, psychoterapia

200 

Podaruj ten produkt

Uważsz, że ten produkt jest idealny dla przyjaciela lub bliskiej Ci osoby? Możesz kupić kartę podarunkową dla tego produktu!

Konsultacja psychologa indywidualna

 

Konsultacja psychologiczna jest prostszą formą współpracy z psychologiem niż terapia. Jest to krótkotrwały proces, na ogół 2-3 sesji, zazwyczaj nakierowany na rozwiązanie konkretnego problemu, który nie wymaga zagłębiania się w struktury osobowości czy przeszłość. Najcześciej dotyczy problemów życiowych, trudności przystosowawczych i kryzysów rozwojowych. Jako element psychoterapii stanowi pierwsze spotkanie z pacjentem i ma charakter diagnostyczny.

Służy rozwiązywaniu problemów zdrowotnych w sposób holistyczny. Dając narzędzia i kształtując wzorce skutecznego radzenia sobie ze stresem, pozwala zmienić nastawienie na konstruktywne i wspomagające proces leczenia różnych przypadłości i przewlekłych chorób cywilizacyjnych. Uczy dostrzegania wagi problemów zdrowotnych, dotychczas lekceważonych lub niedocenianych dla ogólnego samopoczucia i progresu, sprawdza się nawet w uciążliwych terapiach. Prowadzi do aktywnego zaangażowania się w proces zdrowienia. Wspiera w trudnych okresach życia, obniżając stres, poczucie lęku i bezradności. Pozwala odnaleźć połączenie pomiędzy ciałem, umysłem i emocjami.

 

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.