...

Organiczny pył bursztynowy

Bursztyn Bałtycki – unikat na skale światową
Bursztyn to skamieniała żywica drzew pochodząca z sprzed 45-50 milionów lat. Na świecie spotkać możemy wiele odmian bursztynu. Według opinii badaczy i naukowców zajmujących się tematem bursztynu są to żywice prehistorycznych drzew iglastych i owocowych. Zgodnie z dostępnymi źródłami historycznymi zawsze najwyżej cenionym na świecie był bursztyn bałtycki.

Dzisiaj wiemy, że bursztyn bałtycki odznacza się on najwyższą zawartością naturalnego kwasu bursztynowego (około 8%) i wysoką zawartością istotnych dla prawidłowego funkcjonowania żywych komórek mikroelementów (około 6 %).

Inną bardzo istotną cechą bursztynu jest to, że jako jedyny kamień szlachetny przy pocieraniu o skórę człowieka wytwarza ujemne ładunki elektryczne. Walory estetyczne tego słonecznego kamienia szlachetnego są nam znane. Z puntu widzenia naszego zdrowia i urody skoncentrowaliśmy naszą uwagę na zaletach pielęgnacyjno-kosmetycznych bursztynu bałtyckiego. W wyniku wieloletnich badań poszczególnych gatunków było wyselekcjonowanie z 65 występujących nad Bałtykiem odmian 19 posiadających najwyższe parametry pielęgnacyjno-kosmetyczne. Z tych właśnie odmian powstają nasze produkty z pyłu bursztynowego.

Nie należy inhalować się pyłem!.

Zapraszamy do zakupu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.