Paweł Krzemiński Holispace

Paweł Krzemiński

Magister Psychologii Klinicznej

Z wykształcenia  psycholog kliniczny i hipnoterapeuta

Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu na kierunku – PSYCHOLOGIA KLINICZNA I OSOBOWOŚCI;

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr pedagogiki i doradztwa zawodowego;

Absolwent studiów podyplomowych na kierunku Coaching i NLP.

Ekspert w terapii zaburzeń lękowych, depresji i traumy, pedagog, trener.

Prowadzi terapię indywidualną dorosłych i młodzieży w Warszawie i online.

Terapie mają charakter krótkoterminowy. Na ogół uzyskuje zadowalającą zmianę u pacjentów w czasie 8-10 sesji. Pomoc terapeutyczno-psychologiczną kieruje szczególnie do pacjentów, którzy min. doświadczają kryzysu i czują:

 • załamanie nerwowe (kryzys psychologiczny)
 • stres osobisty i zawodowy
 • konflikt wewnątrzrodzinny, problem(y) adaptacji małżeńskiej
 • problem z samooceną, wyrażaniem siebie
 • zaburzenia lękowe (fobie, lęk uogólniony, napady paniki)
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia depresyjne i pokrewne
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • uzależnienia od nikotyny i alkoholu
 • skutki przeżycia traumy
 • PTSD-stres postraumatyczny
 • wspomaganie leczenia nadciśnienia
 • skutki doświadczania przemocy
 • niepowodzenia w związkach
 • trudne rozstania.

Pracuje także jako trener i superwizor hipnoterapii w ramach Professional Hypnosis Training Institute ucząc nowych adeptów hipnoterapii metod pracy z zaburzeniami lękowymi, depresją i traumą. W pracy oprócz psychoterapii stosuje podejście poznawczo-behawioralne, EMDR, NLP. Łączy wiedzę z obszaru neuronauki i metody opartych na dowodach. Posiada 25-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii z wykorzystaniem hipnozy.

Przynależy do organizacji:

 • Wschodnioeuropejskie Stowarzyszenie Psychologów Klinicznych i Hipnoterapeutów
 • Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą
 • Polskie Stowarzyszenie NLP
 • International Assotiation of Coaching Institute (Niemcy)
 • International Assotiation of NLP Institute (Niemcy)