Piotr Wojdasiewicz ortopeda Holispace

Piotr Wojdasiewicz

Doktor Nauk Medycznych

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Absolwent II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie adiunkt w Zakładzie Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z zakresu biomechaniki, fizjologii oraz patofizjologii układu narządu ruchu.
W ramach praktyki klinicznej zajmuje się:

  • Leczeniem bólu ostrego i przewlekłego pochodzenia stawowego, okołostawowego oraz ośrodkowego (z uwzględnieniem zjawiska tzw. „centralnej sensytyzacji”)
  • Iniekcjami dostawowymi z zastosowaniem kwasu hialuronowego i osocza bogatopłytkowego (PRP)
  • Blokad sterydowych w obrębie kręgosłupa oraz nerwów obwodowych pod kontrolą ultrasonograficzną (USG), diagnostyką ultrasonograficzną (USG) narządu ruchu
  • Pełnym zakresem konsultacji z zakresu chorób układu narządu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem Pacjentów z chorobami reumatycznymi (RZS, ZZSK, ŁZS, dna moczanowa, fibromialgia)
  • Kompleksową kwalifikacją do leczenia operacyjnego

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu rozpoczął w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie, w ramach Zespołu Oddziałów Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej i Rehabilitacji stanowiącego bazę kliniczną dla Katedry Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Następnie kontynuował szkolenie specjalizacyjne w ramach Kliniki i Polikliniki Reumoortopedii oraz Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w zespole lekarskim kierowanym przez Prof. Roberta Gasika.

W latach 2018-2020 pełnił funkcję adiunkta w Klinice Rehabilitacji Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher.

W latach 2012-2014 Asystent w Katedrze Ortopedii i Rehabilitacji II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Osiągnięcia – w 2013 roku rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które ukończył w 2017 roku uzyskując tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem.

Wykładowca akademicki. Autor i współautor szeregu publikacji naukowych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym dotyczących roli zjawisk immunologicznych w chorobach zapalnych stawów i kręgosłupa.

Recenzent prestiżowych czasopism naukowych: “Journal of Orthopaedic Research” (JOR) oraz “European Journal of Inflammation” (EJI).

Prelegent i uczestnik wielu konferencji naukowych o tematyce ortopedycznej, reumatologicznej oraz dotyczącej chirurgii kręgosłupa.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa (PTChK) i EuroSpine (Spine Society of Europe).

Nagrody:

  • Złote Pióro Reumatologii dla najlepszej pracy oryginalnej opublikowanej w czasopiśmie w 2019 r. za artykuł pt. IL-35, TNF-α, BAFF, and VEGF serum levels in patients with different rheumatic diseases.
  • Nagroda Naukowa drugiego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2018
  • Nagroda Dydaktyczna Zespołowa drugiego stopnia Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2018