Jesteś ekstrawertykiem czy introwertykiem?

Jesteś ekstrawertykiem czy introwertykiem?

Jesteś ekstrawertykiem czy introwertykiem?

Dzisiejszy artykuł powinna zainteresować zwłaszcza osoby pracujące w HR jak te, które w swojej pracy wykonują testy osobowościowe.

Przebadano grupę pracowników branży hotelarskiej pod kątem i samopoczucia w pracy i po pracy. Jako moderator wybrano „ekstrawersję”, która w tym badaniu miała posłużyć jako wskaźnik modelu:

work- life-conflict  (konflikt -praca– życie):

Work-live-conflict

Wyniki badania praktycznego, sprzed dosłownie kilku tygodni, opublikowano w protokole z dnia 2 lutego 2023 na stronie Since Direct.

Ekstrawersja to szczególna cecha osobowości, charakterystyczna jest u osób aktywnych, realizujących ambitne cele, koncentrujące się na wyniku. Ekstrawertycy chętnie angażują się w akcje prospołeczne co w efekcie wyczerpuje ich zasoby. Jakie to ma znaczenie dla pracodawcy i organizacji??

Jak podają autorzy- konflikt praca–życie to konflikt między rolami, w którym wymagania związane z pracą oraz – wymaganiami pozazawodowymi —- są nie do pogodzenia!

Co ciekawe, nie badano modelu work-life-balance a zupełnie nowy model ⬇️

work- life-conflict  (konflikt -praca– życie), jako faktyczny właściwy aspekt dobrostanu jednostki w organizacji

Pracownik w sposób naturalny chroni swoje zasoby (czas i wydatkowana energia). Zatem stres psychiczny wywołany konfliktem praca-życie prowadzi do naturalnej ich utraty. Pracownik z wyższym poziomem dobrego samopoczucia lepiej sobie radzi z wymaganiami i jest bardziej skuteczny.

W trakcie badania wprost dowiedziono, iż konflikt praca-życie szkodzi dobrostanowi.

We wnioskach autorzy podnoszą, iż kiedy powstaje lub narasta konflikt we wspomnianym wyżej modelu. Następuje stopniowe pogorszenie dobrostanu jednostki a następnie jego wydajności w pracy.

I najciekawszy wniosek badaczy – konflikt narasta wraz ze wzrostem ekstrawersji.

Może to wymagać od pracodawcy wdrożenia kolejnych dobrych praktyk, o których wspominają naukowcy sugerując wprowadzenie programów dobrego samopoczucia w miejscu pracy, aby poprawić zdrowie pracowników, co ostatecznie przyniesie korzyści ich wydajności.

W wynikach pracy czytamy:

„Menedżerowie dbający o zdrowie i wydajność pracowników powinni promować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Poprzez: monitorowanie i dostosowywanie intensywności pracy, aby wymagania związane z pracą w mniejszym stopniu kolidowały z życiem osobistym pracowników”.

Pośrednicząca rola dobrostanu pracownika, nabiera mocy, kiedy w wynikach osobowościowych okaże się że dany pracownik jest ekstrawertykiem. Dlaczego?

Ekstrawertyczni pracownicy są bardziej narażeni bowiem na uszczerbek na zdrowiu i prawdopodobną niższą wydajność w obliczu konfliktu między pracą a życiem prywatnym.

Sugeruje to, że menedżerowie HR, trenerzy i rekruterzy mogą stosować testy osobowości i brać pod uwagę cechy osobowości pracowników (np. ekstrawersję) podczas inicjowania praktyk mających na celu rozwiązanie konfliktu między pracą a życiem prywatnym.

Warto wspomnieć, iż cecha zorientowana na osiągnięcia jest głównym czynnikiem motywującym ekstrawertyków.

Wg tezy o szczęśliwym i produktywnym pracowniku (Wright i Cropanzano, 2000) wskazuje, że dobre samopoczucie jest najważniejszym wskaźnikiem wydajności w pracy. Idąc dalej, okazuje się, że sprawia, iż pracownik o wysokim stopniu dobrego samopoczucia jest lepszym decydentem, lepiej uposażonym w umiejętności interpersonalne. Cechuje ich większa odporność i większy optymizm.

Wyniki badania praktycznego sprzed dosłownie kilku tygodni opublikowano w protokole z dnia 2 lutego 2023 na stronie Since Direct. Badaniom poddano grupę pracowników branży hotelarskiej.

Opracowanie:

Weronika Ławniczak

Ekspert dobrostanu,

mentor i terapeuta medycyny zintegrowanej

Publikowane na blogu treści o charakterze medycznym mają cel wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Nie mogą w jakikolwiek sposób zastąpić wizyty u lekarza, lekarskiej porady, zaleceń lekarza, czy też postawionej przez lekarza diagnozy.

Gelavis HA Promocja
Uwaga!
OSTATNIE SZTUKI