...

Zobacz koszyk

FloraGEN GA-map badanie genetyczne mikrobioty jelitowej

Floragen badanie w Holispace

750 

Podaruj ten produkt

Uważsz, że ten produkt jest idealny dla przyjaciela lub bliskiej Ci osoby? Możesz kupić kartę podarunkową dla tego produktu!

FloraGEN GA-map® Badanie genetyczne mikrobioty jelitowej

Pierwszy STANDARYZOWANY test bazujący na bakteryjnym DNA w celu identyfikacji stopnia dysbiozy jelit. Określa: poziom dysbiozy profil bakteryjny poprzez analizę półilościową poziomu występowania bakterii stan ilościowy bakterii FloraGEN GA-map wykorzystuje bakteryjne markery DNA, wykrywające zmienne regiony genów podjednostki 16S bakteryjnego rRNA. Potwierdzona użyteczność w ponad 40 publikacjach naukowych.

Walidacja, certyfikat CE-IVD. Molekularne metody analityczne z użyciem PCR

Badanie wykonywane jest jako wymaz z kału.

Badanie polecane jest:

  • w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego,
  • w atonii jelitowej,
  • w etiologii, których rozważa się ,
  • zaburzenia interakcji osi mózg–jelito–mikrobiota (np. zespół jelita nadwrażliwego).

Dla osób, u których występują czynniki ryzyka rozwoju dysbiozy tj.: przebyta antybiotykoterapia, stosowanie NLPZ, inhibitorów pompy protonowej.

Dla osób z rozpoznanymi chorobami przewodu
pokarmowego, których przebieg może być zależny od dysbiozy (np. IBD).

Badanie realizowane jest przez firmę ALAB LABORATORIA Sp. z o. o.

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.