Zobacz koszyk

EMDR Metody odwrażliwiania z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych

EMDR metoda odwrażliwiania

200 

Metody odwrażliwiania z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych

EMDR-Eye Movement Desensitisation and Reprocessing-autorka dr Francine Shapiro

IEMT- Integral Eye Movement Therapy- autor Andrew Austin

DR Francine Shapiro w 1987 roku stworzyła nowe podejście psychoterapeutyczne, najczęściej omawiane w kontekście terapii zespołu stresu pourazowego, jednak sprawdzające się również w przypadku terapii innych trudności psychicznych. To co jest innowacyjne w EMDR to stymulacja sensoryczna, którą zazwyczaj stosuje się w formie stymulacji ruchu gałek ocznych. Opiera się na założeniu, że sam proces webalnej i mentalnej obróbki traumatycznego wydarzenia to za mało dla uzyskania znaczącej redukcji objawów. Procedura EMDR aktywizuje naturalny dla ludzkiego mózgu proces przetwarzania informacji, który można zaobserwować w fazie REM snu (ruch gałek ocznych) i umożliwia  wygaszenie niechcianych reakcji i sumptomów. Wspomnienie przywołane zostaje nie tylko na poziomie werbalnym, ale również w kontekście spostrzeżeń wzrokowych, przekonań, emocji i doznań płynących z ciała a następnie jest przetwarzane w zwykłe wspomnienie, które nie wywołuje już niechcianych symptomów.

Terapia EMDR jest aktualnie  rekomendowana jako przez Światową Organizację Zdrowia, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne i Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego jako metoda dedykowana do terapii traumy i PTSD.

Więcej na temat terapii EMDR przeczytasz na naszym blogu klikając w ten link…

Zobacz więcej o metodzie EMDR na filmie dostępnym pod tym linkiem …