Zobacz koszyk

EMDR Metody odwrażliwiania z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych

EMDR metoda odwrażliwiania

300 

Uważasz, że ta usługa jest odpowiednia na prezent ? Możesz ją kupić jako KARTĘ PODARUNKOWĄ - zajmie to tylko chwilę a osoba obdarowana otrzyma na e-maila bon elektroniczny.

EMDR Metody odwrażliwiania z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) to forma psychoterapii opracowana przez Francine Shapiro w końcu lat 80 XX wieku. Jest szczególnie skuteczna w leczeniu zaburzeń po stresie traumatycznym (PTSD) oraz innych problemów psychicznych wynikających z trudnych, traumatycznych doświadczeń. EMDR opiera się na założeniu, że szybkie ruchy oczu mogą zmniejszać intensywność emocjonalną wspomnień związanych z traumą i pomagają w procesie przetwarzania tych wspomnień, co prowadzi do zmniejszenia ich negatywnego wpływu na życie pacjenta.

Proces terapii EMDR można podzielić na kilka etapów:

  1. Historia i ocena: Terapeuta zbiera informacje o historii życia pacjenta i identyfikuje cele terapii oraz konkretnych wspomnienia do przetworzenia.
  2. Przygotowanie: Terapeuta wprowadza pacjenta w technikę EMDR, pomaga mu rozwinąć strategie radzenia sobie ze stresem i przygotowuje do właściwego procesu terapii.
  3. Ocena: Wybrane wspomnienie jest dokładnie oceniane, włączając w to negatywne przekonania, emocje i reakcje somatyczne z nim związane.
  4. Desensytyzacja: Używając prowadzonych ruchów oczu lub innej formy stymulacji dwupółkulowej (np. dźwięków bądź dotyku). Terapeuta pomaga pacjentowi przetwarzać wspomnienie, aż do momentu, gdy przestaje ono wywoływać silne reakcje emocjonalne.
  5. Instalacja: Pomaga wzmocnić pozytywne przekonania związane z przetworzonym wspomnieniem.
  6. Skan ciała: Pacjent koncentruje się na doznaniach cielesnych, szukając i przetwarzając wszelkie negatywne odczucia.
  7. Zamknięcie: Sesja kończy się powrotem do równowagi emocjonalnej i umocnieniem strategii radzenia sobie.
  8. Przegląd: Na kolejnych sesjach terapeuta i pacjent oceniają postępy i decydują o dalszych krokach.

EMDR jest terapią uznawaną za skuteczną nie tylko w przypadku PTSD, ale również w leczeniu lęków, depresji i innych zaburzeń emocjonalnych. Jej unikalność polega na możliwości szybszego przetwarzania i rozładowania emocjonalnego ciężaru traum. Dzieje się tak bez konieczności długotrwałego i szczegółowego opowiadania o traumatycznych doświadczeniach

Więcej na temat terapii EMDR przeczytasz na naszym blogu klikając w ten link…