...

Zobacz koszyk

EMDR Metody odwrażliwiania z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych

200,00 

Podaruj ten produkt

Uważsz, że ten produkt jest idealny dla przyjaciela lub bliskiej Ci osoby? Możesz kupić kartę podarunkową dla tego produktu!

Czas zabiegu

Czas zabiegu

55 minut

Koszt zabiegu

Koszt zabiegu

200,00 

Metody odwrażliwiania z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych

EMDR-Eye Movement Desensitisation and Reprocessing-autorka dr Francine Shapiro

IEMT- Integral Eye Movement Therapy- autor Andrew Austin

DR Francine Shapiro w 1987 roku stworzyła nowe podejście psychoterapeutyczne, najczęściej omawiane w kontekście terapii zespołu stresu pourazowego, jednak sprawdzające się również w przypadku terapii innych trudności psychicznych. To co jest innowacyjne w EMDR to stymulacja sensoryczna, którą zazwyczaj stosuje się w formie stymulacji ruchu gałek ocznych. Opiera się na założeniu, że sam proces webalnej i mentalnej obróbki traumatycznego wydarzenia to za mało dla uzyskania znaczącej redukcji objawów. Procedura EMDR aktywizuje naturalny dla ludzkiego mózgu proces przetwarzania informacji, który można zaobserwować w fazie REM snu (ruch gałek ocznych) i umożliwia  wygaszenie niechcianych reakcji i sumptomów. Wspomnienie przywołane zostaje nie tylko na poziomie werbalnym, ale również w kontekście spostrzeżeń wzrokowych, przekonań, emocji i doznań płynących z ciała a następnie jest przetwarzane w zwykłe wspomnienie, które nie wywołuje już niechcianych symptomów.

Terapia EMDR jest aktualnie  rekomendowana jako przez Światową Organizację Zdrowia, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne i Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego jako metoda dedykowana do terapii traumy i PTSD.

Więcej na temat terapii EMDR przeczytasz na naszym blogu klikając w ten link…

Zobacz więcej o metodzie EMDR na filmie dostępnym pod tym linkiem …

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.