EMDR Metody odwrażliwiania z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych

EMDR Holispace
Metody odwrażliwiania z wykorzystaniem ruchu gałek ocznych

EMDR-Eye Movement Desensitisation and Reprocessing-autorka dr Francine Shapiro

IEMT- Integral Eye Movement Therapy- autor Andrew Austin

Terapie oparte o ruch gałek ocznych wykorzystują najnowszą wiedzę z obszaru neuronauki. Są to odkrycia z ostatnich 20 lat dotyczące tego jak funkcjonuje pamięć i procesy przetwarzania informacji przez mózg.

Podstawowy mechanizm wykorzystywany w tych metodach odnosi się do tego jak mózg w naturalny sposób przetwarza informacje w trakcie fazy REM snu. W fazie tej informacje zebrane przez receptory zmysłowe i odczucia zmagazynowane w pamięci sensorycznej zostają zostają przetworzone przez hipokamp we wspomnienia epizodyczne i autobiograficzne. W trakcie tego przetwarzania naturalnie uruchamiany jest szybki ruch gałek ocznych. Bez niego nie jest możliwe prawidłowe przetworzenie doświadczeń i zamiana ich w uporządkowany materiał autobiograficzny.

Jeśli ilość i siła bodźców zarejestrowanych przez mózg w ciągu dnia nie przekracza możliwości przetwarzania przez układ ciało migdałowate-hipokamp-kora oczodołowoczołowa, to doświadczenia są prawidłowo transferowane na wspomnienia do lewej kory oczodołowo-czołowej i zapisują się w pamięci autobiograficznej i epizodycznej. Następnie gdy powtarza się podobna sytuacja to hipokamp wysyła zapytanie do lewej kory oczodołowo-czołowej „czy mamy dane o takiej sytuacji” a kora oczodołowo-czołowa wysyła impuls zwrotny do hipokampu „tak mamy dane, to nie jest nic nowego”. W efekcie czego hipokamp rozpoczyna hamowanie pobudzenia ciała migdałowatego i człowiek zachowuje spokój. Natomiast w sytuacji gdy natężenie bodźców przekracza możliwości przetwarzania systemu w fazie REM snu, informacja nie zostaje prawidłowo przetworzona i zamiast wędrować do lewej kory oczodołowo-czołowej jest zapisywana bezpośrednio w ciele migdałowatym, tworząc obwód natychmiastowej i pozaświadomej reakcji na bodziec i tak powstaje zaburzenie lękowe.

Objętość ciała migdałowatego rośnie. W sytuacji pojawienia się podobnego bodźca hipokamp nie uzyskuje potwierdzenia wcześniejszego przetworzenia informacji i nie hamuje aktywności ciała migdałowatego. W ten sposób w umyśle koduje się trauma i doświadczenia, długotrwałej ekspozycji na stres. Metody wykorzystujące ruch gałek ocznych są w gruncie rzeczy metodami ekspozycyjnymi i regresywnymi, gdyż stosując je z pacjentem zmuszamy go by konfrontował się i przypominał sobie doświadczenia, o których nie chce pamiętać lub ich unikać. Jednoczenie dostaje on sugestię, że ma je świadomie przeżywać w czasie gdy terapeuta wykonuje najczęściej palcami ruchy wodzące za którymi pacjent ma podążać swoimi oczami. Dzięki temu w mózgu zachodzą zmiany na poziomie neurologicznym, polegające na tym, że ścieżki natychmiastowych pozaświadomych reakcji zapisane w ciele migdałowatym ulegają dezaktywacji.

Wspomnienie zostaje przez hipokamp przetworzone i przesłane do lewej kory oczodołowo-czołowej do pamięci autobiograficznej, a to sprawia że reakcja na bodziec zostaje wygaszona i staje się zależna od woli. Metody te umożliwiają szybką zmianę na poziomie emocji, zachowań i nawyków. Pierwotnie zostały stworzone do pracy z najcięższym zaburzeniem lękowym czyli z zespołem stresu pourazowego (PTSD). Liczne badania jej skuteczności przeprowadzone w ciągu ostatnich 25 lat pokazały, że w zakresie terapii PTSD i traumy jest ona 77% przypadków skuteczna. Jest zalecana Professional Hypnosis Training Institute All rights reserved by Paweł Krzemiński Metody pracy z zaburzeniami lękowymi przez WHO jako jedna z dwóch metod pierwszego użycia w terapii takich osób. Obecnie jej zastosowanie zostało przebadane i rozszerzone na pozostałe zaburzenia lękowe a także depresję.

Terapia EMDR jest aktualnie  rekomendowana jako przez Światową Organizację Zdrowia, Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne i Psychiatryczne i Międzynarodową Organizację Stresu Traumatycznego jako metoda dedykowana do terapii traumy i PTSD.

EMDR / IEMT

Zapraszamy do skorzystania z metody EMDR w Holispace klikając w ten link

Autor: Paweł Krzemiński

Publikowane na blogu treści o charakterze medycznym mają cel wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Nie mogą w jakikolwiek sposób zastąpić wizyty u lekarza, lekarskiej porady, zaleceń lekarza, czy też postawionej przez lekarza diagnozy.

Gelavis HA Promocja
Uwaga!
OSTATNIE SZTUKI