Zobacz koszyk

Psychoterapia ericksonowska z wykorzystaniem hipnozy

Hipnoza terapia ericsonowska

300,00 

Podaruj ten produkt

Uważsz, że ten produkt jest idealny dla przyjaciela lub bliskiej Ci osoby? Możesz kupić kartę podarunkową dla tego produktu!

Czas zabiegu

Czas zabiegu

85 minut

Koszt zabiegu

Koszt zabiegu

300,00 

Psychoterapia ericksonowska z wykorzystaniem hipnozy

Psychoterapia ericksonowska zaliczana jest do nurtu psychoterapii strategicznych. Jej twórcą był Milton Erickson, amerykański psychiatra i psycholog. Terapia nastawiona jest na pragmatykę i skuteczność oddziaływania. Koncentruje się na teraźniejszości i zorientowana jest na przyszłość. Jest zorientowana na zasoby i siłę tkwiąca w pacjencie oraz możliwości ich wykorzystania w drodze do uzyskania zmiany. W procesie terapii przeszłość jest wykorzystywana jako źródło zasobów, z które pacjent może czerpać by tą z.mianę uzyskać  Warto wspomnieć, że u podłoża tego podejścia psychoterapeutycznego leży hipnoza kliniczna. Nie jest to jednak hipnoza, którą my często potocznie rozumiemy jako coś niezwykłego i magicznego, rodem z wystąpień rosyjskiego psychiatry i psychologa Anatolija Kaszpirowskiego. Jest za to, wielopoziomową komunikacją zachodzącą między terapeutą a pacjentem, wykorzystująca naturalne stany transowe, których  doświadcza każdy człowiek podczas codziennej aktywności.  Podejście ericksnowskie zostało w naszej usłudze rozszerzone o elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Przed terapią specjalista realizuje proces diagnostyczny składający się z czterech elementów:

  1. Analizy pacjenta wg kategorii diagnostycznych.
  2. Diagnozy zjawisk transowych występujących u pacjenta.
  3. Refleksji na temat funkcjonowania systemowego (kontekst rodzinny) pacjenta.
  4. Diagnozie posiadanych przez pacjenta zasobów.

Po przeprowadzeniu diagnozy następuje właściwy proces terapii składający się kilku etapów.

Pierwszy z nich to dostrojenie. Polega on na wspomnianym wcześniej wejściu w rzeczywistość pacjenta w jego mapę rzeczywistości. Terapeuta dostraja się na każdym możliwym poziomie. Poziomy te to język, sposób mówienia, mowa ciała, oddech.

Następny etap to zasiewanie zmiany, w jego trakcie terapeuta rożnymi drobnymi sugestiami o charakterze werbalnym i niewerbalnym a przede wszystkim niezauważalnym bezpośrednio przez pacjenta sygnalizuje kierunek i możliwość zmiany.

Następne  dwa etapy to szukanie przeciwieństw i szukanie wyjątków. Pozwalają one przełamać negatywne generalizacje którymi posługuje się pacjent.

Czas terapii 85 minut

Przeczytaj więcej o tej metodzie na naszym blogu klikając w ten link …

Zobacz więcej o tej metodzie na filmie dostępnym pod tym linkiem …

0