Wellbeing – moda czy koło ratunkowe?

Wellbeing - moda czy koło ratunkowe?

Wellbeing – moda czy koło ratunkowe?


Wellbeing to ostatnio popularne pojęcie, zwłaszcza w kulturach korporacyjnych. Rozwija się także dość intensywnie w małych firmach, gdyż dostrzega się ogromny potencjał w tej dziedzinie.


Instytut Gallupa zwrócił uwagę na zależność pomiędzy wellbeing pracownika a zaangażowanie w pracę. Wellbeing w tym ujęciu to szeroko pojęte holistyczne wymiary dobrze przeżywanego życia (dobrostan).


Według Instututu Gallupa rozróżnia się 5 elementów Wellbeing w życiu:

 1. Kariery: Lubisz to, co robisz każdego dnia.
 2. Relacji: Masz wartościowe relacje w swoim życiu.
 3. Finansowy: Dobrze zarządzasz swoimi pieniędzmi.
 4. FIzyczny: Masz energię do działania.
 5. Społeczny: (otoczenia): Lubisz miejsce, w którym mieszkasz.

Wellbeing

Dla pracodawców ważny okazuje się być każdy aspekt Wellbeing, gdyż znacząco wpływa na jego zaangażowanie, produktywność i sposób działania (relacje, współpraca, rozwój, lojalność).


Okazuje się też, że zaoferowanie przez pracodawcę jednego tylko aspektu dbałości o dobre samopoczucie, czyli pakietu wellness – dbania o dobrą kondycję fizyczną. W pełni nie daje gwarancji dobrego samopoczucia pracownika, gdyż zależy w dużym stopniu od kultury organizacyjnej firmy.


Wypalenie zawodowe jest zagrożeniem zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Menadżerowie i liderzy powinni robić wszystko, co w ich mocy, żeby wspierać swoich pracowników, zwłaszcza tych w większej grupie ryzyka zagrożonej wypaleniem.


Zależności

Instytut Gallupa zbadał zależność pomiędzy stresem a:


 • zaangażowaniem pracownika,
 • silnymi stronami pracownika oraz,
 • wellbeing.

Po przeprowadzeniu tych analiz, Instytut Gallupa stwierdził, że w kulturze organizacyjnej wpiera np. naturalne silne strony i talenty pracownika. Jest mniej narażenia pracowników na wypalenie przez stres. Pracownicy doświadczający pracy w wysokiej kulturze organizacji, która wspiera ich naturalne talenty są narażeni w 1% na silne poddanie się stresowi. Jeśli organizacja nie spełnia tych kryteriów, prawdopodobieństwo rośnie do 43%.


Liderzy, chcący wesprzeć pracowników w czasie trudnego czasu jakim jest światowa pandemia a co za tym idzie długotrwały stres związany z zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa, mogą wykorzystać znajomość silnych stron, dostępne metody wellness czy edukację prozdrowotną.


Rozwiązania w dziedzinie wellbeing

Poszukiwanie rozwiązań w dziedzinie #wellbeing nie jest dziś trendem czy modą, lecz istotnym elementem każdej świadomej organizacji w tym oświaty. Świadome firmy znajdują w budżecie kapitał na dobrostan pracownika oraz budowanie sprzyjającego otoczenia. Sprzyja to lepszemu wykorzystaniu urlopów, lepszymi relacjami, niższą absencją związaną ze zwolnieniami lekarskimi.


Firmy na całym świecie modyfikują swoje strategie dobrego samopoczucia, aby sprostać nadchodzącemu kryzysowi zdrowia publicznego z powodu COVID 19. Według ankiety przeprowadzonej przez Benefits Canada, wśród 1300 pracodawców. W Ameryce Północnej ponad 80,0% pracodawców oferuje swoim pracownikom korporacyjne usługi wellness.


Przeciążenia psycho-fizyczne związane z wykonywaną pracą są widoczne w rosnących statystykach jednostek chorobowych takich jak urazy, depresja, migreny, zaburzenia kardiologiczne czy cukrzyca. Wdrożenie Wellbeing może okazać się kołem ratunkowym w organizacji czy firmie, niezależnie od jej skali czy charakteru.


Perspektywa korporacyjnych usług Wellbeing na świecie:


 1. Ocena ryzyka zdrowotnego
 2. Zdatność
 3. Zaprzestanie palenia
 4. Badanie I analiza zdrowia
 5. Odżywianie i kontrola wagi
 6. Radzenia sobie ze stresem
 7. Inne (asertywność)

Weronika Ławniczak

Trener zdrowego stylu życia
Terapeuta medycyny zintegrowanej


Na podstawie artykułów
Ryana Pendella,
Jima Asplunda i Instytut Gallupa

Publikowane na blogu treści o charakterze medycznym mają cel wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Nie mogą w jakikolwiek sposób zastąpić wizyty u lekarza, lekarskiej porady, zaleceń lekarza, czy też postawionej przez lekarza diagnozy.