Jak wykorzystać to, co przynosi zmiana? cz.2


Co przynosi zmiana ?

„To nie fakty nas denerwują, złoszczą czy smucą,

ale to my sami się denerwujemy poprzez nasze przekonania o tych faktach”.

Maxie C Maultsby jr.


W poprzednim artykule przedstawiłam jedno z podejść psychologicznych, w którym  możemy wyróżnić cztery główne etapy przechodzenia przez zmianę:

-zaprzeczenie

-opór

-eksperymentowanie

 -zaangażowanie.


Pogłębiając temat zastanowimy się, w jaki sposób poradzić sobie w sytuacji kolejnych etapów występujących w procesie zmiany.


W fazie zaprzeczenia, aby poradzić sobie z tą sytuacją, warto skoncentrować się na tym, co się wokół nas dzieje oraz poszukać informacji o zmianach w otoczeniu. Pomocna jest także rozmowa na temat odczuć i przemyśleń z innymi osobami na temat tego, jak oni postrzegają zmiany w swoim życiu. Jest to okres, w którym warto dowiedzieć się możliwie jak najwięcej na temat przyczyn zachodzących zmian.


Jak sobie poradzić w fazie oporu? Aby poradzić sobie z oporem wobec zmiany skoncentruj się na własnych odczuciach i emocjach po to, aby je zaakceptować. I uświadom sobie, że w tej sytuacji negatywne emocje, które się pojawiają są całkowicie naturalne i nie ma sensu z nimi walczyć. A wręcz przeciwnie pozwól sobie na świadomy opór wobec tej konkretnej zmiany. Jednak, co ważne, nie pozostawaj na tym etapie zbyt długo. Jest to okres kiedy warto poszukać wsparcia u innych osób. Poprzez szczere rozmowy z ludźmi, którzy mają pozytywne nastawienie do zmiany, poznasz, co oni robią, aby się do zmiany dostosować.


Kolejny etap zmiany, jakim jest eksperymentowanie, postaraj się jak najlepiej wykorzystać, czyli podejmij się zdobycia nowych umiejętności, które są potrzebne w procesie zmiany. W tym ważnym okresie  nie można się poddawać nawet gdy pojawią się pierwsze trudności i niepowodzenia. Jest to czas na tworzenie nowej, pozytywnej wizji, tego, co chcesz osiągnąć, jest to czas planów oraz budowania strategii, jak te plany zrealizować.


W fazie zaangażowania skoncentruj się na tych obszarach działalności, na które masz największy wpływ. Jest to czas afirmacji, dostrzegania własnych sukcesów, doceń to co udało się osiągnąć. W tym okresie skoncentruj się na swoich pomysłach, które przyniosły konkretne rozwiązania problemów powstałych w procesie zmiany. Efektywnym narzędziem do pracy z własnymi przekonaniami oraz radzenia sobie ze zmianą w różnorakich życiowych sytuacjach jest Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ), (ang. Rational Behavior Therapy RBT) stworzona przez amerykańskiego lekarza psychiatrę Maxie C Maultsby jr., na którą zapraszamy do Instytutu Zdrowia i Urody Holispace.  


\"Co

Opis: Terapia poznawczo-behawioralna, Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ) jest metodą pracy z przekonaniami i emocjami. Celem terapii jest koncentracja na zdrowym myśleniu, które w konsekwencji prowadzi do zmian i podnosi jakość życia. Racjonalna Terapia Zachowania najczęściej wykorzystywana jest do pracy z osobami bez stwierdzonych zaburzeń klinicznych, które przeżywają trudności w radzeniu sobie z sytuacjami życiowymi, niezdrowymi nawykami i przekonaniami. Podczas pracy z własnymi przekonaniami osoba koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości, unika się powracania do przeszłości. Terapia jest prowadzona w formie warsztatów, podczas których pacjent poznaje techniki samopomocowe, dzięki którym potrafi obserwować własne myśli, emocje oraz ocenić ich wpływ na zachowanie i nastrój. W efekcie obserwacji oraz stosowania technik, w tym także relaksacji i technik wyobrażeniowych ten typ psychoterapii poznawczo-behawioralnej, umożliwia skuteczną poprawę samopoczucia i wpływa pozytywnie na jakość życia, pomaga w pokonywaniu: lęków, natręctw, uporczywych myśli, zamartwianiu się, stresu, konfliktów małżeńskich, rodzinnych.

Zapraszamy do Instytutu Holispace na terapię metodą RTZ


mgr Izabela Blimel, psycholog (SWPS Warszawa) / konsultacje psychologiczne / warsztaty z racjonalnej terapii zachowania.  

Publikowane na blogu treści o charakterze medycznym mają cel wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Nie mogą w jakikolwiek sposób zastąpić wizyty u lekarza, lekarskiej porady, zaleceń lekarza, czy też postawionej przez lekarza diagnozy.

Gelavis HA Promocja
Uwaga!
OSTATNIE SZTUKI