...

Holistycznie o dotyku głowy i twarzy

Holistyczne podejście do człowieka, bazuje na następujących zasadach: ciało jest całością, struktura i funkcja są ze sobą wzajemnie powiązane, ciało ma tendencję do samonaprawy. Istnieje wiele źródeł i metod w

Czytaj więcej »

Ostatnie wpisy

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.