...
Julia Ławniczak

Julia Ławniczak

W trakcie studiów Zarządzanie i psychologia w biznesie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Stanowisko: Specjalista ds. obsługi Klienta i obsługa administracyjno-biurowa

Kursy i szkolenia:

Terapia manualna Access Bars Consciousness,

Standardy Profesjonalnej Rejestracji Medycznej” – Mazowieckie Centrum Biznesowe

W Holispace zajmuje się: rejestracją pacjentów i obsługą Klientów Instytutu, administracją Instytutu; terapią manualna głowy – Access Bars

0
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.