Zoga Monement Therapy

Zoga w Holispace

Obietnica zdrowej sylwetki

Zoga Movement Therapy to terapeutyczna metoda czerpiąca z tradycji integracji strukturalnej. Koncentruje się na płynności pracy powięzi, balansie napięć mięśniowych. Poprzez ruch oraz interwencje manualne koryguje strukturalne relacje poszczególnych części ciała oraz optymalizuje koordynację ruchową. Jej głównym celem jest umożliwienie organizmowi odzyskania naturalnej integralności swojej formy.

ZOGA MOVEMENT występuje w formie indywidualnych sesji terapii manualnej – ZOGA MOVEMENT THERAPY – lub ruchowych zajęć grupowych – ZOGA MOVEMENT PRACTICE.

ZOGA MOVEMENT THERAPY to manualna praca z ciałem. Koncentrująca się na płynności pracy powięzi, balansie napięć mięśniowych oraz relacji struktur kostnych względem siebie. Poprzez delikatny ruch oraz interwencje manualne koryguje ona strukturalne relacje poszczególnych części ciała oraz optymalizuje koordynację ruchową. Jej głównym celem jest umożliwienie organizmowi odzyskania naturalnej integralności swojej formy.

Podczas sesji ZOGA MOVEMENT THERAPY szukamy miejsc, które nie działają prawidłowo. Następnie poprawiamy ich ruchomość względem siebie stosując techniki manualne oraz ruch. 

Bazując na zasadach integracji strukturalnej w ZOGA MOVEMENT THERAPY głównym terapeutą jest GRAWITACJA. To ona, jeżeli osoba przez długi czas biega, spaceruje, siedzi, pracuje lub po prostu żyje w złym wzorcu. Zamiast utrzymać ciało w zdrowiu działa na nas negatywnie kompresując oraz tworząc przeciążenia w konsekwencji. Często prowadzące do dyskomfortu, bólu oraz przedwczesnego starzenia się naszego ciała. 

Przebieg sesji Zoga Movement THErapy

Podczas sesji ZOGA MOVEMENT THERAPY staramy się przywrócić prawidłową relację tkanek, stawów i kości względem siebie. Ma to. na celu przywrócenie ich prawidłowego działania, a nasze ciało samo się uzdrowi.

Podczas sesji używany jest pełny wachlarz narzędzi manualnych oddziałujących na wszystkie aspekty naszej anatomii. Skórę, tkankę tłuszczową, powięź, mięśnie oraz kości; jednocześnie rozumiejąc możliwości ruchowe ciała. Używa jego ruchu w precyzyjny celowany sposób dla poprawy relacji ciała względem grawitacji. 

ZOGA MOVEMENT PRACTICE, zazwyczaj realizowana w formie zajęć grupowych. Jest to forma autoterapii, podczas której każda osoba poprzez ruch uczy się świadomości własnego ciała. Poznaje swoje ograniczenia oraz obszary wymagające mobilizacji. Podczas zajęć poszukujemy miejsc i struktur w naszym ciele funkcjonujących nieprawidłowo lub obszarów, gdzie ruch nie występuje a powinien. ZOGA MOVEMENT PRACTICE to forma ruchu, która adresuje każdy element naszego ciała, od palców u stóp po szwy czaszki. Osoba praktykująca w sposób delikatny i przede wszystkim bezpieczny powoli mobilizuje i przywraca balans strukturom w swoim ciele. Ta pasjonująca metoda autoterapii może być praktykowana w czasie zajęć grupowych oraz indywidualnie. 

Cel Zoga Movement Therapy

Celem ZOGA MOVEMENT jest przywrócenie w ciele równowagi. Stworzenie ponownej możliwości ruchu oraz usunięcie restrykcji, które zmuszają ciało do przeciążeń w innych miejscach. Celem jest ciało, które porusza się swobodnie, bez bólu, z gracją, płynnie, nie zużywając dużo energii.

ZOGA to koncepcja ruchowa dla każdego, kto chce osiągnąć swobodę i świadomość ruchu oraz postawy. Poddaje ona próbie wszystkie możliwe relacje ciała względem grawitacji i tworzy wiele globalnych i lokalnych wektorów ruchu dostępnych w ciele. Używa mapy Taśm Anatomicznych (Anatomy Trains) do kierowania procesem biomechanicznych. Interwencji wokół tensegracyjnego systemu powięziowego. Zaś asany Yogi służą jako testy funkcjonalne i pozycje wywołujące różne wektory pociągania pomiędzy różnymi warstwami powięziowymi. ZOGA jest zaprojektowana dla wspierania i osiągania celów Integracji Strukturalnej. Ponadto ma na celu stworzenie trwałej zmiany wzorca w organizacji systemu mięśniowo – powięziowego w ludzkim ciele.

ZOGA może przybierać formę:

 • indywidualnej podróży przez samo-eksplorację własnego ciała (proces samo edukacji)
 • doświadczenia grupowych zajęć ruchowych z Certyfikowanym Terapeutą Zoga Movement Practice
 • lub w sesjach jeden na jeden z Certyfikowanym Terapeutą Zoga Movement Therapy

Na nasze ciała zawsze oddziałuje siła grawitacji, której nieustannie musimy się przeciwstawiać. Jeśli balans poszczególnych elementów naszego ciała jest zaburzony, to pionowa postawa wymaga większego wkładu energetycznego. To samo tyczy się ruchu – chodu, biegu, pływania czy każdej innej aktywności. Większy koszt energetyczny oraz ewentualne ograniczenia ruchu tkanek doprowadzają do sumowania się przeciążeń. Konsekwencją mogą być urazy, niewydolność tlenowa, brak mobilności, poczucie sztywności albo po prostu ból. 

Jeśli ciało w swoich odcinkach (głowa, tułów, miednica, nogi) jest utrzymane w przypadkowym ułożeniu, to napięcie mięśniowe jest niezbędne, aby utrzymać ciało w wyprostowanej pozycji. Na dodatek ciało będzie reagować na powtarzalne ruchy, stres, napięcie i urazy przez wzmocnienie powięzi. Aby przywrócić ciało do jego najbardziej wydajnego funkcjonowania, odcinki muszą być ułożone dookoła osi centralnej. Lub też w linii w stosunku do środka ciężkości. 

Wszystkie mięśnie w ludzkim ciele stanowią jedną, połączoną ze sobą strukturę. W związku z czym zmiana czy napięcie w jednym miejscu może skutkować problemami całkiem gdzie indziej. W rezultacie organizm stopniowo „zapomina” o złych nawykach i odzyskuje pierwotną równowagę.

Ciało, które jest wyrównywane i zrównoważone w grawitacji, porusza się z większą łatwością, płynnością, wydajnością i wdziękiem. Ruch jest przyjemnością, oddychanie jest łatwiejsze, a dobra postawa jest bezwysiłkowa. Ponadto, bardziej efektywne wykorzystanie mięśni pozwala ciału na oszczędzanie energii i tworzy bardziej wyrafinowane i ekonomiczne wzorce ruchu. Może to spowodować zwiększenie poziomu energii i świadomości organizacji ciała w przestrzeni. Zmniejsza się uczucie stresu, podczas gdy poziom relaksacji wzrasta.

Kluczowy]e elementy Zoga Movement Therapy

W metodzie ZOGA MOVEMENT kluczowy element zabiegu stanowi szczegółowa diagnostyka oparta o wywiad oraz analizę posturalną i funkcjonalną całego ciała. Uzyskane informacje umożliwiają terapeucie określenie pierwotnej przyczyny problemu. Położonej często z dala od miejsca odczuwanych dolegliwości, a także zastosowanie precyzyjnych i skutecznych technik. Metoda ZOGA MOVEMENT wyrównuje zaburzenia osiowe oraz chroniczne dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. Jeśli jakość postawy i ruchu się poprawi, dolegliwości te mogą samoistnie ustąpić.

ZOGA MOVEMENT ma na celu oddziaływanie na całą osobę, emocjonalnie, fizycznie i energetycznie, poprzez zmianę struktur ciała. Doświadczenie z integracją strukturalną może pomóc w uwolnieniu potencjału jednostki. Promowaniu pozytywnych zmian, zapewnia większą świadomość ciała i pozwalając poczuć się w swoim ciele komfortowo.

ZOGA przywraca organizmowi właściwą równowagę i pełną integrację wszystkich jego części. Jest to postrzegane jako: ulga w dolegliwościach i bólu; poczucie większej przestrzeni i lekkości w ciele. Ponadto pojawienie się nowych gamy silników; zwiększona świadomość ciała, wyższy poziom energii i witalności; lepsze samopoczucie.

Zoga Movement Therapy Zasady

 • Mięsnie łączą̨ się̨ podłużnie ze sobą̨ przez Taśmy Anatomiczne jednak w ruchu te połączenia mogą̨ przełączać́ napięcie pomiędzy rożnymi taśmami w prawie każdym stawie ludzkiego ciała. 
 • W dysfunkcji i w ruchu Taśmy Anatomiczne mają stale zmienione napięcie pomiędzy sobą̨ poprzez mechaniczne połączeń́ tworzone przez kości i więzadła w stawach. Każdy staw może działać́ jak zwrotnica zmieniająca kierunek pociągania za tkanki.
 • Każdy z nas ma swoje indywidualne Taśmy Anatomiczne, które są̨ unikalne dla naszego wzorca.
 • Celem jest stworzenie połączeń́ i linii napięcia, które będą̨ zbliżone do zrównoważonych wzorców Taśm Anatomicznych przedstawionych przez Toma Myersa, które reprezentują̨ poprawne anatomiczne połączenia poszczególnych przedziałów i warstw ciała.
 • Mięsnie zmieniają̨ swoją funkcję w zależności od przestrzennej organizacji ciała w jakiej tę funkcję analizujemy. Zginacze mogą̨ działać́ jak odwodziciele a przywodziciele jak zginacze, jeśli zmienimy pozycję wstępną kości w stawach w zależności od wzorca w grawitacji w jakimś́ ktoś́ funkcjonuje. Również̇ podczas ruchu rożne relacje do grawitacji zmieniają̨ ich funkcję w odniesieniu do innych części ciała.

Skąd ta idea pochodzi?

Yoga

„Dla mnie Hatha Joga była ścieżką przez samo eksplorację i procesem równoważenia sił wokół mojego ciała w odniesieniu do grawitacji. Pomogło mi to w uwolnieniu obszarów w sobie w taki sposób, aby nie musiały one stale walczyć́ z grawitacją” Wojtek Cackowski 

Integracja Strukturalna

Koncepcja integracji strukturalnej sięga 100 lat i została zapoczątkowana przez Idę Rolf na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Ida była kobietą nauki, osiągnęła doktorat z Biochemii na Uniwersytecie Columbia. Następnie przeniosła się do Europy. Studiowała Matematykę oraz Fizykę na Uniwersytecie w Zurychu wraz z Medycyną Homeopatyczną na Uniwersytecie w Genewie. Łącząc swoje naukowe pasje z rosnącą w niej ciekawością względem mechanizmów determinujących funkcjonowanie organizmu ludzkiego i aktualnym w owych czasach bardzo niskim poziomem medycyny zaczęła zgłębiać naukę osteopatii, chiropraktyki oraz jogi chcąc móc pomóc swoim bliskim.

Po latach wnikliwej nauki zaczęła pomagać swoim przyjaciołom oraz rodzinie. Czerpiąc ze swojego wykształcenia i doświadczeń, Rolf jako jedna z pierwszych dostrzegła istotną rolę powięzi w ciele. Postrzega ciało jako skomplikowany system. W systemie tym wszystko jest połączone i we wzajemnej relacji. Swoje zrozumienie ciała jako ciągłej struktury, w której wszystko jest połączone zawarła w stworzonej przez siebie metodzie pracy manualnej opartej na 10 sesjach. Podczas sesji w odpowiedniej kolejności adresowane są poszczególne obszary ciała tak, aby osoba poddająca się temu procesowi. Uzyskała jak najlepszą relację swojego sylwetki względem grawitacji. Proces ten nazwała Integracją Strukturalną, a od jej nazwiska często nazywany jest również Rolfingiem.

Powięź otacza pojedyncze mięśnie i całe ich grupy, nerwy, naczynia krwionośne i limfatyczne oraz narządy wewnętrzne. Z jednej strony wiąże ona struktury naszego ciała a z drugiej umożliwia im płynne przesuwanie się po sobie. Jest elastyczna i swobodnie poruszał się z mięśniami i kośćmi. Urazy, stres, powtarzające się monotypowe ruchy związane z wykonywaną pracą oraz proces starzenia się mogą spowodować, że powięź straci swoją elastyczność. Staje się krótsza, bardziej zwarta i gęstsza. Zmieniona w wyniku tych procesów powięź wpływa na nasze mięśnie i kości zmieniając ich właściwą pozycję i postawę ciała, co może powodować ból, dyskomfort i szybsze męczenie.

Historia Zoga Movement Therapy

Na przestrzeni lat, wraz z rozwojem nauki i pogłębiającym się zrozumieniem tego jak funkcjonuje ciało ludzkie Integracja Strukturalna nieustannie rozwijała się a jej początkowe założenia coraz częściej były potwierdzane przez przeprowadzane badania. 

Zasady tej metody pracy z ciałem są proste i inspirujące dla wielu osób pracujących z powięzią. Jeśli ciało w swoich odcinkach (głowa, tułów, miednica, nogi) jest utrzymane w przypadkowym ułożeniu, to napięcie mięśniowe jest niezbędne, aby utrzymać ciało w wyprostowanej pozycji. Na dodatek ciało będzie reagować na powtarzalne ruchy, stres, napięcie i urazy przez wzmocnienie powięzi. Aby przywrócić ciało do jego najbardziej wydajnego funkcjonowania, odcinki muszą być ułożone dookoła osi centralnej lub też w linii w stosunku do środka ciężkości. Metoda rolfingu wyrównuje zaburzenia osiowe oraz chroniczne dolegliwości mięśniowo-szkieletowe. Jeśli jakość postawy i ruchu się poprawi, dolegliwości te mogą samoistnie ustąpić.

Anatomy Trains – Taśmy Anatomiczne

Jednym z uczniów Idy Rolf był Thomas Mayers, który stworzył, tudzież rozwinął koncepcje Integracji Strukturalnej. Dzięki wieloletniej pracy sekcyjnej zaobserwował, że powięź w ciele ma pewne ciągi, taśmy, które był wstanie odpreparować. Na bazie swojego odkrycia zmapował on przebieg ww. ciągów powięziowych. Na ich podstawie stworzył koncepcje taśm anatomicznych – Anatomy Trains. Taśmy te odpowiadają za wspomaganie mięśni przy konkretnych ruchach wykonywanych przez daną osobę. Tym samym Integracja strukturalna ATSI opiera się na metodyce pracy według dr Idy Rolf, którą rozwinął jej uczeń Tom Myers. 

Mapa połączeń Taśm Anatomicznych pomaga

 • patrzeć́ na relacje w obrębie strukturalnej architektury ciała
 • zorganizować́ proces równoważenia strukturalnego
 • zrozumieć́ jak siły powinny być́ przekazywane w ruchu 
 • widzieć́ co się̨ dzieje, kiedy zmieniają̨ właściwy kierunek pociągania

Według założeń ATSI wszystkie mięśnie w ludzkim ciele stanowią jedną, połączoną ze sobą tkankę. W związku z czym zmiana czy napięcie w jednym miejscu może skutkować problemami całkiem gdzie indziej.

W metodzie KMI kluczowy element zabiegu stanowi szczegółowa diagnostyka oparta o wywiad oraz analizę posturalną i funkcjonalną całego ciała.

Uzyskane informacje umożliwiają Terapeucie określenie pierwotnej przyczyny problemu. Jest ona położona często z dala od miejsca odczuwanych dolegliwości, a także zastosowanie precyzyjnych i skutecznych technik.

Sesja KMI

Podczas sesji KMI terapeuta aktywnie wpływa na strukturalne ułożenie poszczególnych elementów naszego ciała. Dokonuje drobnych zmian, które mają za zadanie poprawić jego funkcjonowanie jako całości.

W Zoga Movement Teraphy używamy mapy Taśm Anatomicznych dla zorganizowania procesu oceny ruchowej i interwencji w układzie mięśniowo – powięziowym.

„Wszystkie Taśmy biorą udział w ruchu w każdej płaszczyźnie przez cały czas”

Jednym z uczniów Tom’a Mayers’a jest właśnie Wojtek. Po latach praktyki ATSI Wojtek sam został certyfikowanym nauczycielem i przekazywał swoją wiedzę kolejnym terapeutą. 

Tym samym genezę ZOGI można w prostej linii powiązać z twórczynią Integracji Strukturalnej. Co prawda sama metoda nie może być oficjalnie nazywana integracją strukturalną to głęboko zakorzeniona filozofia zarówno klasycznego rolfingu jak i Anatomy Trains sprawia, że ciężko jest jej tak nie postrzegać.

W odróżnieniu od Taśm Anatomicznych czy Integracji Strukturalnej ZOGA jest dużo bardziej kompleksową metodą pracy z ciałem. W ZODZE oprócz pracy na mięśniach i powięzi, która dominuje w ww. metodach pracujemy również na przestrzeniach stawowych, tkance tłuszczowej oraz bliznach – ScarWork® – oraz kościach – BoneWork® i czaszce. Trzy ostatnie narzędzia są autorstwa Sharon Wheeler kolejnej inspiracji, nauczycielki i mentorki Wojtka.

Sharon jest uczennicą Idy, z 50 letnim doświadczeniem. To co według medycyny głównego nurtu wydaje się być “fizjologicznie” niemożliwe jest nie tylko możliwe. Jest to coraz częściej popierane rozległymi badaniami naukowymi. Za badanie te w 2021 roku Ardem Patapoutian otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. “Za odkrycie receptorów ciepła i dotyku występujących w ludzkiej skórze”.

Badania Powięzi

Nowe badania powięziowe pokazują̨, że ruch musi następować́ w każdej warstwie anatomicznej organizacji ludzkiej struktury ciała. Ruch ten jest niezbędny dla wymiany płynów, procesów fizjologicznych, neurologicznej stymulacji (proprioception) i możliwości ciała do dystrybuowania obciążeń́ na wiele elastycznych struktur co jest potrzebne do wszelkich zadań́ ruchowych jakie są nam stawiane. Wielokierunkowy ruch, który angażuje długie połączenia mięśniowo – powięziowe dają̨ rozciąganiu i wzmacnianiu tkanek miękkich ludzkiej architektury.

Kierunkowość ruchu tkanek

Co się ślizga i w jakich kierunkach? Tkanki mogą być pociągane lub pchane w jednym kierunku, ale nie koniecznie muszą mieć́ tę możliwość w przeciwnym kierunku.

Kierunkowość́ ruchu tkanek to nie tylko indywidualne wydłużanie się struktur a ich relacja ze wszystkim co je otacza tworzy pełen obraz ich biomechaniki

Relatywizm jest kluczem do nowej biomechaniki.

Używamy Mapy Taśm Anatomicznych dla zorganizowania procesu oceny ruchowej i interwencji w układzie mięśniowo – powięziowym.

„Wszystkie Taśmy biorą udział w ruchu w każdej płaszczyźnie przez cały czas”

Na nasze ciała zawsze oddziałuje siła grawitacji, której nieustannie musimy się przeciwstawiać. Jeśli ten balans jest zaburzony, to pionowa postawa wymaga większego wkładu energetycznego. To samo tyczy się ruchu – chodu, biegu, pływania czy każdego innego sportu. Większy koszt energetyczny oraz ewentualne ograniczenia ruchu tkanek doprowadzają do sumowania się przeciążeń. Konsekwencją czego mogą być urazy, niewydolność tlenowa, brak mobilności, poczucie sztywności albo po prostu ból.

Rolfing

Rolfing znacznie zmniejsza lub eliminuje napięcia, sztywność i ból w ciele. Ze względu na właściwości elastyczne tkanki powięziowej wpływa na procesy adaptacyjne tkanki. Rolfing Strukturalna Integracja poprzez edukację w zakresie mobilności może zmienić wzorce postawy. Jak siedzimy, chodzimy, wstajemy itp. – które doprowadziły do problemów i bólu lub dyskomfortu.

ZOGA przywraca organizmowi właściwą równowagę i pełną integrację wszystkich jego części.

Pacjenci często opisują jako:

 • ulgę w dolegliwościach i bólu
 • poczucie większej przestrzeni i lekkości w ciele
 • pojawienie się nowych gamy silników
 • zwiększona świadomość ciała
 • wyższy poziom energii i witalności
 • lepsze samopoczucie

Zapraszamy na zabieg Zoga Movument Teraphy do Holispace, aby się umówić kliknij w ten link.

Autor: Jarosław Nesterowicz praktyk i terapeuta Zoga Movument Teraphy

Publikowane na blogu treści o charakterze medycznym mają cel wyłącznie informacyjny i nie stanowią porady lekarskiej. Nie mogą w jakikolwiek sposób zastąpić wizyty u lekarza, lekarskiej porady, zaleceń lekarza, czy też postawionej przez lekarza diagnozy.